ОБЯВА за за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 01.06.2021

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки”.

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 14.06.2021г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч до 14.06.2021г.

Срок за подаване на оферта - до 15.06.2021 г.

Заповедта може да бъде видяна     ТУК.