Пристанищата в Бургас и Александруполис разработват съвместен проект с европейско финансиране

Работна група експерти на „Пристанище Бургас” ЕАД посети Пристанище „Александруполис Порт Ауторити” SA, Гърция. Посещението бе във връзка с подписаното споразумение за сътрудничество между ръководителите на двете пристанища на 6-ти декември, 2016 г. Групата от бургаския порт бе водена от изпълнителния директор на Пристанище Бургас Диян Димов, а в състава и бе и кап.д.п. Георги Събев от НПО „Южно – български морски образователен център”. От гръцка страна в работната среща участваха Христос Дукас, директор на пристанището в Александруполис, кметът Евангелиос Ламбакис и експерти. Целта на работната среща бешe обсъждане на варианти за кандидатстване със съвместен проект  по ОП „Черноморски басейн 2014-2020”, който да се реализира с привличане на трета страна от Черноморския басейн, но извън Европейския съюз.

По време на обсъждането беше решено бъдещият съвместен проект да е в сферата на морския екологичен туризъм, като бъдат развивани, предоставяни и популяризирани туристически продукти в страните участнички. Водещ партньор по бъдещият проект ще бъде гръцката страна. Пристанищните власти в Александруполис се ангажираха с изграждането на необходимата инфраструктура за обслужване на яхти и малки плавателни съдове, а представителите на Бургас да разработят туристическите маршрути. По проекта се предвижда и изграждането на виртуален център за промотиране на туристически услуги и продукти, организирането на туристически форуми и специални събития - морски спортни състезания, регати и др. Директорът на бургаското пристанище посочи по време на разговорите, че пристанищата могат да подпомагат развитието на туризма. За пример даде Бургас и добрите отношения между местната власт, общинско предприятие „Туризъм” и порта, където през последните години беше възобновено каботажното плаване. В резултат на това и след реализиране на европейски проект забравения от десетилетия остров „Света Анастасия” до Бургас вече оглавява туристическите класации в страната. През миналия летен сезон островът е посетен от 48 000 туристи, повечето от които са обслужени на бургаското пристанище.

„Още сме в началото и обсъждаме варианти по нашето бъдещо партньорство, но тази първа среща между работните групи на пристанище Бургас и пристанище Александруполис е настина ползотворна. Предстои ни работа по намирането на трета черноморска страна - партньор извън Европейския съюз и разработването на самия проект в детайли, но се надяваме на успех. Морският туризъм може осигури нов терен за създаване на устойчиви видове иновативни туристически продукти. Туристическата индустрия има огромно влияние върху икономиката, а бъдещият проект ще осигури и възможности за трансгранично сътрудничество и за по-нататъшно развитие на туризма в Черноморския регион”, каза изпълнителния директор на бургаското пристанище Диян Димов по време на интервю пред местната гръцка телевизия. Той припомни и доброто сътрудничество между общините Бургас и Александруполис, подкрепяно и на държавно ниво.

Подписаното в края на миналата година споразумение за сътрудничество между двете пристанища има за цел съвместната промоция на сухоземните, морски карго и пасажерски връзки на пристанище Александруполис и пристанище Бургас като нова, атрактивна и разходно-ефективна интерконекция между Черно море и Средиземноморието. Координация на политиката и взаимната подкрепа на позициите на двете страни в различните форуми, отнасящи се до пристанищата, в контекста на формирането на пристанищната политика на ЕС. Меморандумът за сътрудничество обхваща няколко основни дейности – разработване на технологична инфраструктура за растеж на двете пристанища и подобряване на връзките между тях; обмен на ноу-хау в областта на пристанищата и организацията на управлението на пристанищните съоръжения; обучение на човешки ресурси и обмяна на добри практики; обмен информация в областта на опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие на пристанищата на Александруполис и Бургас.