Ученици от морското училище в Бургас безпроблемно акостираха с кораб в пристанището на Ню Йорк - 05.05.2023

Ученици от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола” посетиха „Пристанище Бургас” ЕАД и Южнобългарски Морски Образователен Център. Дванадесетокласниците имаха възможност да проведат практическо обучение в новия астро-навигационен симулаторен център. Абитуриените проведоха час в залата по механика с гл. инж. Йордан Кебонин. С възможностите на симулационния център, където проведоха две упражнения, ги запозна к.д.п. Геори Събев. Под негово ръководство учениците се упражняваха в определяне мястото на кораба по астро-навигационен способ, чрез определяне линия на положението по три звезди. Второто упражнение беше разиграване на ситуация по влизане с товарен кораб през нощта в пристанището на Ню Йорк. Част от трудността на задачата включваше разминаване с друг голям товарен кораб, така че да бъде избегнат сблъсък при навлизане в един от подходните канали за акостиране в пристанището.

Обучението на младежите от бургаското морско училище се проведе по линията на сътрудничеството на гимназията с Пристанище Бургас и и Южнобългарски Морски Образователен Център, за което от години работят изп.директор на бургаския порт Диян Димов и к.д.п. Георги Събев.

След обучението, част от децата споделиха категорично намеренията си да продължат морското си образование във висше училище.