О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информац...

             О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

        На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1  обявява покана към потенциални кандидати за участи...

    О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

          “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта...