ОБЯВА за повторна покана за Избор на изпълнител за финансови услуги

ОБЯВА за повторна покана за Избор на изпълнител за финансови услуги

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.13б, във връзка с чл. 14 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капи...