ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител за застрахователни услуги по  застраховка: Индустриален пожар - 22.12.2017

ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител за застрахователни услуги по  застраховка: Индустриален пожар - 22.12.2017

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.6 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно учас...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 18.12.2017

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 18.12.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.12.2017

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА - 14.12.2017

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за изпълнение на обект: Разрушаване (премахване ) на стари сгради - 12.12.2017

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за изпълнение на обект: Разрушаване (премахване ) на стари сгради - 12.12.2017

„Пристанище Бургас”ЕАД на  основание  чл. 20, ал.4 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за изпълнение на обект &r...

OБЯВА за повторна покана за: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - 05.12.2017

OБЯВА за повторна покана за: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - 05.12.2017

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.13б, във връзка с чл. 14 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капи...