ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 17.12.2018

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 17.12.2018

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на първи етаж от сграда в гр. Созопол - 04.12.2018

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на първи етаж от сграда в гр. Созопол - 04.12.2018

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание Раздел 5 от Парвилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Протоколно решение № ПД-239 /16.08.2018 ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА – 16 тонни ел.портални кранове Кенгуру - 23.11.2018

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА – 16 тонни ел.портални кранове Кенгуру - 23.11.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 24.10.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 24.10.2018 г.

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за провеждане на  повторен търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции 1,2,3,4,5,12,13,14 от Заповед №РД05/354 от 12.09.2018 - 10,08,2018

ОБЯВА за провеждане на  повторен търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции 1,2,3,4,5,12,13,14 от Заповед №РД05/354 от 12.09.2018 - 10,08,2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД--87/06.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните тех...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - 20-тонен козлови кран КП2Е № 60 - 27.09.2018

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - 20-тонен козлови кран КП2Е № 60 - 27.09.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...