ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 28.04.2020

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 28.04.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - 09.04.2020

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - 09.04.2020

            „Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.13б, във връзка с чл. 14 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване пра...

OБЯВА за търговска /частна/ поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение

OБЯВА за търговска /частна/ поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА -28 инвентарни обекта - 13.03.2020

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА -28 инвентарни обекта - 13.03.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещения, предназначени за офиси/учебен център - 05.03.2020

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещения, предназначени за офиси/учебен център - 05.03.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-8/03.01.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ...