ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части - 17.03.2022

ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части - 17.03.2022

Пристанище Бургас” ЕАД организира процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части, съгласно спецификация, неразделна ч...

OБЯВА за покана за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво

OБЯВА за покана за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво" - 14.03.2022

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...

ОБЯВА за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа - 21.02.2021

ОБЯВА за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа - 21.02.2021

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщите...

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 18.02.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 18.02.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери, съгласно спецификация, приложена към настоящата обя...

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на акумулатори - 18.02.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на акумулатори - 18.02.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на акумулатори по приложена към настоящия имейл спецификация. Офертата мо...

Обява за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на акумулатори - 08.02.2022

Обява за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на акумулатори - 08.02.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на акумулатори по приложена към настоящия имейл спецификация. Офертата може да ни п...