ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 04.10.2019

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 04.10.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот в гр.Созопол - 29.08.2019

ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот в гр.Созопол - 29.08.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание Раздел 5 от Парвилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Протоколно решение № ПД-185/30.07.2019 н...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ - 19.08.2019

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ - 19.08.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-158/08.07.2019 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...