ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка -Индустриален пожар - 07.02.2020

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка -Индустриален пожар - 07.02.2020

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно учас...

ОБЯВА за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 07.02.2020

ОБЯВА за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 07.02.2020

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение, предназначено за офис  - 05.02.2020

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение, предназначено за офис - 05.02.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-270/13.12.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ...

 ОБЯВА за покана за участие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. - 15.01.2020

ОБЯВА за покана за участие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. - 15.01.2020

„Пристанище Бургас”ЕАД обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет”Аварийно възстановяване на болард на ...

ОБЯВА за участие в поръчка: Доставка на индустриални и транспортни гуми - 10.01.2020

ОБЯВА за участие в поръчка: Доставка на индустриални и транспортни гуми - 10.01.2020

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 20.12.2019

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 20.12.2019

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...