ОБЯВА за покана за участие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. - 15.01.2020

ОБЯВА за покана за участие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. - 15.01.2020

„Пристанище Бургас”ЕАД обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет”Аварийно възстановяване на болард на ...

ОБЯВА за участие в поръчка: Доставка на индустриални и транспортни гуми - 10.01.2020

ОБЯВА за участие в поръчка: Доставка на индустриални и транспортни гуми - 10.01.2020

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 20.12.2019

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 20.12.2019

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...

ОБЯВА заучастие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал-Бургас Изток 1 - 05.12.2019

ОБЯВА заучастие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал-Бургас Изток 1 - 05.12.2019

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет ”Аварийно възстановяване на болард н...

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Пристанище Бургас ЕАД за 2019 - 29.11.2019

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Пристанище Бургас ЕАД за 2019 - 29.11.2019

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извъ...