ОБЯВА заучастие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал-Бургас Изток 1 - 05.12.2019

ОБЯВА заучастие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал-Бургас Изток 1 - 05.12.2019

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет ”Аварийно възстановяване на болард н...

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Пристанище Бургас ЕАД за 2019 - 29.11.2019

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Пристанище Бургас ЕАД за 2019 - 29.11.2019

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извъ...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 22.11.2019

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 22.11.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: Преместване на 16-тонен ел. портален кран - 23.10.2019

ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: Преместване на 16-тонен ел. портален кран - 23.10.2019

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 04.10.2019

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 04.10.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...