ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 28.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 28.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 17.08.2022

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 17.08.2022

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”№1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /част...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обект, части от обекти - публи...

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” - 11.07.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” - 11.07.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” по определен...