ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3 - 04.06.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3 - 04.06.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда пу...

ОБЯВА за за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 01.06.2021

ОБЯВА за за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 01.06.2021

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...

ОБЯВА за участие в търговска поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - 14.05.2021

ОБЯВА за участие в търговска поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - 14.05.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски - 02.04.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски - 02.04.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда пу...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба  като скрап на бракувани ДМА с приблизително тегло 52 тона -  29.03.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба  като скрап на бракувани ДМА с приблизително тегло 52 тона - 29.03.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...