ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ - 03.09.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ - 03.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ от 125 кв.м. - публична държавна собственост, предоставен за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти в гр. Созопол - 03.09.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти в гр. Созопол - 03.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание Раздел 5 от Парвилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Протоколно решение № ПД-194/26.07.2021 н...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - 30.07.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - 30.07.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда пу...

ОБЯВА за търговска  поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

ОБЯВА за търговска поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...