ОБЯВА  за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - 20.03.2019

ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - 20.03.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - пуб...

ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракувани ДМА –32 инвентарни обекта - 13.03.2019

ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракувани ДМА –32 инвентарни обекта - 13.03.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...