ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти по опис - 08.07.2019

ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти по опис - 08.07.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - пуб...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - 25.06.2019

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - 25.06.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за повторно провеждане на търг  за продажба на бракувани ДМА като скрап - 11.06.2019

ОБЯВА за повторно провеждане на търг за продажба на бракувани ДМА като скрап - 11.06.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

за участие в поръчка с предмет: Доставка на лични предпазни средства и рабoтно облекло - 03.06.2019

за участие в поръчка с предмет: Доставка на лични предпазни средства и рабoтно облекло - 03.06.2019

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап  - 22.05.2019

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап - 22.05.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...