ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 20.12.2019

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 20.12.2019

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...

ОБЯВА заучастие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал-Бургас Изток 1 - 05.12.2019

ОБЯВА заучастие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал-Бургас Изток 1 - 05.12.2019

„Пристанище Бургас” ЕАД обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет ”Аварийно възстановяване на болард н...

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Пристанище Бургас ЕАД за 2019 - 29.11.2019

ОБЯВА за конкурс с предмет - Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на Пристанище Бургас ЕАД за 2019 - 29.11.2019

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извъ...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 22.11.2019

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА - 22.11.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...