ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 15 кв.м., публична държавна собственост - 18.12.2020

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 15 кв.м., публична държавна собственост - 18.12.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-234/11.11.2020 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги" - 11.12.2020

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане н...

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на технологичен отпадък - 22.10.2020

ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на технологичен отпадък - 22.10.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търг за отдаване  под наем на 2(два)  броя обособени площи- публична държавна собственост - 05.10.2020

ОБЯВА за търг за отдаване  под наем на 2(два)  броя обособени площи- публична държавна собственост - 05.10.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-166/24.08.2020 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван ДМА – 16-тонен ел. портален кран - 18.09.2020

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван ДМА – 16-тонен ел. портален кран - 18.09.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с предназначение- за офиси - 28.08.2020

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с предназначение- за офиси - 28.08.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-141/17.07.2020 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...