ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас /Работническо общежитие/ - 23.11.2021

ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас /Работническо общежитие/ - 23.11.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 16.11.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 16.11.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение ПД-114/31.05.2021 г. на Министъра на тран...

ОБЯВА Покана до потенциални кандидитаи  за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

ОБЯВА Покана до потенциални кандидитаи за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на греси и  специални течности по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ...

Покана до потенциални кандидати  за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предос...

ОБЯВА за Покана до потенциални кандидати  за предоставяне на оферта за доставка на осветителни тела  - 04.11.2021

ОБЯВА за Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на осветителни тела - 04.11.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на осветителни тела по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предоставите ...

Покана до потенциални кандидати  за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предос...