ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски  - 30.12.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски - 30.12.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали по приложена към настоящия имейл спецификация. Оф...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - 07.11.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - 07.11.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

Покана за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

Покана за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на греси и  специални течности по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата мож...

Покана за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

Покана за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

  „Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може ...

ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение”  - 17.10.2022

ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 17.10.2022

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...