Списък на информацията обявена за класифицирана и списък на длъжностите, които могат да работят с тази информация  - 12.10.2023

Списък на информацията обявена за класифицирана и списък на длъжностите, които могат да работят с тази информация - 12.10.2023

Обявяване на списъка на категориите информация подлежаща на класификация като служебна тайна и списък на длъжностите за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тай...

Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС  - 02.06.2023

Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС - 02.06.2023

„Пристанище Бургас” ЕАД в качеството си на Възложител и на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Ин...