ОБЯВА за търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на  дизелово гориво - 15.03.2021

ОБЯВА за търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на  дизелово гориво - 15.03.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги" - 11.12.2020

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане н...

ОБЯВА за за участие в търговска поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло

ОБЯВА за за участие в търговска поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...