ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет - „Доставка на два броя употребявани тежкотоварни камиони/самосвали/” -  05.04.2024

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет - „Доставка на два броя употребявани тежкотоварни камиони/самосвали/” - 05.04.2024

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” № 1, на осн. чл. 290 вр. чл. 286 от ТЗ, обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ по...

ОБЯВА за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 27.03.2024

ОБЯВА за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 27.03.2024

 „Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери, съгласно спецификация, приложена към настоящата обява. ...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет - „Доставка на два броя употребявани тежкотоварни камиони/самосвали/” - 12.03.2024

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет - „Доставка на два броя употребявани тежкотоварни камиони/самосвали/” - 12.03.2024

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” № 1, на осн. чл. 290 вр. чл. 286 от ТЗ, обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ по...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет - „Доставка на три броя употребявани тежкотоварни камиони/самосвали/” - 08.02.2024

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет - „Доставка на три броя употребявани тежкотоварни камиони/самосвали/” - 08.02.2024

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” № 1, на осн. чл. 290 вр. чл. 286 от ТЗ, обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ по...

ОБЯВА към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали  - 08.01.2024

ОБЯВА към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали - 08.01.2024

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали по приложена към настоящата обява спецификация. О...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  ” - 08.01.2024

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво  ” - 08.01.2024

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...