ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” - 11.07.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” - 11.07.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” по определен...

ОБЯВА за доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 27.05.2022

ОБЯВА за доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 27.05.2022

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...

ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части - 17.03.2022

ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части - 17.03.2022

Пристанище Бургас” ЕАД организира процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части, съгласно спецификация, неразделна ч...

OБЯВА за покана за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво

OБЯВА за покана за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на  дизелово гориво" - 14.03.2022

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...

ОБЯВА за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа - 21.02.2021

ОБЯВА за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа - 21.02.2021

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщите...