Покана до потенциални кандидати  за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предос...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търговска  поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

ОБЯВА за търговска поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...

ОБЯВА за  търговска /частна/ поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - 08.07.2021

ОБЯВА за търговска /частна/ поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - 08.07.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 01.06.2021

ОБЯВА за за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки - 01.06.2021

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...

ОБЯВА за участие в търговска поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - 14.05.2021

ОБЯВА за участие в търговска поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - 14.05.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...