ОБЯВА за покана за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 09.02.2023

ОБЯВА за покана за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 09.02.2023

 „Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери, съгласно спецификация, приложена към настоящата обява. ...

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски  - 30.12.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски - 30.12.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали по приложена към настоящия имейл спецификация. Оф...

Покана за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

Покана за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на греси и  специални течности по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата мож...

Покана за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

Покана за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

  „Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може ...

ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение”  - 17.10.2022

ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 17.10.2022

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 17.08.2022

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 17.08.2022

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”№1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /част...