ОБЯВА за за участие в търговска поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло

ОБЯВА за за участие в търговска поръчка  с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...