ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 21.08.2023

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 21.08.2023

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” №1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /час...

ОБЯВА  за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет - „Доставка на лични предпазни средства, в т.ч. специални облекла и обувки" - 29.06.2023

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка&nbs...

ОБЯВА за покана за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 09.02.2023

ОБЯВА за покана за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 09.02.2023

 „Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери, съгласно спецификация, приложена към настоящата обява. ...

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски  - 30.12.2022

ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски - 30.12.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали по приложена към настоящия имейл спецификация. Оф...

Покана за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

Покана за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на греси и  специални течности по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата мож...