OБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали  - 05.01.2022

OБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали - 05.01.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали по приложена към настоящия имейл спецификация. Оф...

ОБЯВА Покана до потенциални кандидитаи  за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

ОБЯВА Покана до потенциални кандидитаи за предоставяне на оферта за доставка на греси и специални течности за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на греси и  специални течности по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ...

Покана до потенциални кандидитаи  за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

Покана до потенциални кандидитаи за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 15.11.2021 г.

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предос...

Покана до потенциални кандидати  за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предос...

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 13.08.2021

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търговска  поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

ОБЯВА за търговска поръчка  с предмет: Доставка на индустриални гуми и транспортни гуми - 09.07.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ...