Пристанище Бургас е пред нов качествен скок в своето развитие. Изпълнява се генералния план за развитие. Това е една амбициозна и реалистична програма. Нейната цел е да се посрещнат предизвикателствата на новия век с един модерно оборудван порт, в който са реализирани най-новите тенденции при обслужването на товарите.

Разширението на Пристанище Бургас е планирано и обосновано през 1991 година в Генералната схема за развитие на пристанищните мощности, чрез обособяване и изграждане на т.н. Южна акватория, локално защитена от бъдещия Нов източен вълнолом и съставена от предвидените за изграждане четири основни Терминала, със следната специализация:

  • Терминал №1 – за течни химически продукти, химикали и наливни товари
  • Терминал №2 – за насипни товари и генерални товари в източната му зона 
  • Терминал №3 – за фериботна линия и ро-ро товари
  • Терминал №4 – за контейнерни товари и превози

Първите официални разговори за възможностите за финансирането на този проект чрез фонда за задгранично сътрудничество на Япония (сега JBIC) са проведени през месеците май и юни 1996 година.

След изясняване обхвата на проекта и извършване на предварително договаряне между двете страни на 29.06.1998 година е подписано Споразумението за заем BG P-4, придружено с Меморандум за проекта, със съставен график за изпълнение на основните раздели от работи по проекта.

Проектът се състои от три основни части:

  • Източен вълнолом с дължина 1196 м
  • Терминал за насипни товари, съставен от три кейови места с обща дължина 705 м и максимална дълбочина 15,50 м
  • Подходен канал с дължина около 6600 м

В реализирането на този огромен по своите мащаби проект участват световно извести фирми: по строителната част – японския консорциум Penta Ocean / Mitsubishi JV, по доставката на претоварното оборудване – австрийския консорциум VAB-Vatech JV.

Реализацията на генералния план започна с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А за насипни товари. Това стана възможно благодарение на усилията на ръководството на “Пристанище Бургас” ЕАД и подкрепата на правителството на Република България. На 29 юни 1998г. бе сключен договор с Японската банка за международно сътрудничество /JBIC/, с който се отпусна кредит за проекта при много изгодни за българската държава условия в размер на 14 312 000 000 йени.

Работата по проекта за развитие на “Пристанище Бургас” ЕАД стартира официално на 10 август 1999г. Строителството на обекта започна през м. юни 2001г.Изграждането и оборудването с техника на новия Терминал 2А приключи и товарните операции започнаха на 16 ноември 2005 г.

След решения на Министерски Съвет на Република България от 2011 г., 2013 г. и 2014 г. пристанищните терминали „Бургас Запад”, „Бургас Изток 2” и „ Пристанищен терминал Несебър” са отдадени на концесия на частни оператори.

В процес на разработка е нов Генерален план за развитие на „Пристанище Бургас” ЕАД.