Хората са най-ценният ни ресурс, ние инвестираме в тяхното развитие, ценим и признаваме техния принос. В „Пристанище Бургас“ ЕАД работят над 200 служители, повечето от които са заети в обслужването на товаро-разтоварната и круизната дейност на дружеството.

Ние наемаме професионалисти в различни сфери и с разнообразна квалификация, ценим опита и ентусиазма на работещите и кандидатите за работа.

Инвестираме в хората чрез предоставяне на възможности за обучение и развитие. Предлагаме динамична работна среда, възможности за кариерно развитие и подобаващо възнаграждение.

Даваме шанс на млади хора чрез осигуряване на възможност за стажуване в реална работна среда.

Ако желаете да станете част от екипа на „Пристанище Бургас“ ЕАД и имате завършено образование в сфера, свързана с транспорта, механизацията или административното управление, може да кандидатствате чрез изпращане на Автобиография на следния e-mail:

karieri@port-burgas.com

Бланка за Автобиография може да изтеглите от тук

„Пристанище Бургас“ ЕАД  участва активно в програмите за обучение и заетост на  хора  в различни категории.  Стартирано е участие в  процедура “Схема “Обучение и заетост”, етап 1, фаза 2″ . Подробности за заявените работни места и длъжности могат да се видят ТУК.

 

05.07.2019г   „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС” ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

  • Автомотьор – СПТУ с правоспособност автомонтьор;
  • Заварчик  -  сертификат за заварчик;
  • Шлосер- монтьор  /шлосер по ремонт на машини и съоръжения/;
  • Техник механик смяна-висше техническо или средно специално  oбразование;
  • Техник-електрически системи смяна-висше техническо или средно специално образование.    

  •