Държавният оператор „Пристанище Бургас” ЕАД експлоатира Терминал „Бургас Изток 1”. Пристанище Бургас предлага индивидуални решения на своите клиенти, включващи услуги с високо качество на всеки етап от транспортирането и обработката на товарите.

Съществуващите пристанищни мощности дават възможност да се обработват практически всички видове насипни и генерални товари.

Товаро-разтоварните услуги включват разтоварване и товарене на плавателни и съхопътни транспортни средства. Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали.
Допълнителни и съпътстващи обработката услуги са укрепване и разкрепване, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.

Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана.

Пристанище Бургас извършва следните услуги:

  • транспортно-спедиционни услуги по издаване и оформяне на документи;
  • електрозахранване, отдаване под наем и ремонт на пристанищна подемно-транспортна техника и швартови фендери, снабдяване с вода, инсталиране на телефон и др. ;
  • технически, проектантски и консултантски услуги, разполагаме с опитен и квалифициран персонал от стифадори, докери, механизатори, талимани и др.;
  • организация и провеждане на курсове за професионално обучение за придобиване на правоспособност за управление на производствени машини и съоръжения, в т.ч.:
  • машинист на портален кран
  • машинист на мостови и козлови кран
  • машинист на кранове стрелови тип
  • машинист на подвижна работна площадка
  • водач на вилков повдигач
  • извършва актуализация съгласно наредба № 1 от 10.04.2006 г. за всички водачи на вилкови повдигачи, които трябва да преминават обучение на всеки 5 години/съгл. чл.6 от наредбата – за контакт тел. 822 203/

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД

Уважаеми клиенти на Пристанище Бургас,

Съветът на Директорите на Пристанище Бургас ЕАД утвърди новите Условия и Цени на Услугите на Пристанище Бургас за 2024 г., които са в сила от 01.01.2024 г.

 

Условия и Цени на Пристанище Бургас

 

Условия и Цени на Услугите на Пристанище Бургас за 2023 г., които са в сила от 01.01.2023 г.

 

Условия и Цени на Пристанище Бургас

 

 

Забележка: Промяната, репродуцирането, разпространението и други действия, свързани със съдържанието на файла, са забранени.

 

Клиентите на Пристанище Бургас могат да се информират за изменения и допълнения в горния документ, които ще бъдат публикувани незабавно след тяхното влизане в сила.

 

Обичаи на Пристанище Бургас

 

През 2020 година Пристанище Бургас ЕАД бе удостоено от Комисията за защита на личните данни със специален сертификат като работодател без дискриминация.

 Сертификат