ПОКАНА за участие в конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 05.02.2021

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 05.02.2021

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29, ал.3 и Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор,...

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка - Индустриален пожар - 04.02.2021

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка - Индустриален пожар - 04.02.2021

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и чл. 29, ал.3  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обяв...

ПОКАНА за участие в конкурс: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит - 29.01.2021

ПОКАНА за участие в конкурс: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит - 29.01.2021

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извъ...