ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар”- 27.01.2023

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по застраховка „Индустриален пожар”- 27.01.2023

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и чл. 29, ал.3  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обяв...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги" - 27.01.2023

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29, ал.3 и Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор,...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги" - 04.01.2023

       „Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявя...

ОБЯВА законкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2022  -  28.11.2022

ОБЯВА законкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2022 - 28.11.2022

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извъ...

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги” - 04.02.2022

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги” - 04.02.2022

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29, ал.3 и Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор,...

ОБЯВА за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” - 03.02.2022

ОБЯВА за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” - 03.02.2022

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и чл. 29, ал.3  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обяв...