Държавният оператор „Пристанище Бургас” ЕАД е вторият по големина пристанищен оператор в бургаски пристанищен район. Разполага с 14 корабни места, 1950 метра кейов фронт, 50 000 кв.м. открити складови площи и 35 000 кв.м. закрити складови площи. На територията на Терминал “Бургас Изток 1” се обработват генерални и насипни товари.

Корабни места Дължина (м) Допустимо газене (м)
1 160 09,00
2 160 09,00
3 155 07,00
4 155 06,30
5 155 06,70
6 155 06,70
11 135 06,70
12 175 07,60
13 175 07,00

 

Корабни места  7, 8, 9, 10 и 14 са за нуждите на спомагателния флот: влекачи, пилоти, катери на „Морска администрация”, на „Аварийно-спасителна дейност” и др.

 

Механизация Брой
портални кранове 17
козлови тилови кранове 4
мобилни кранове 3
автовлекачи 15
вилкови повдигачи 30
кофъчни товарачи 8
мини кофъчни товарачи 2
ремаркета 25
автокантари 2
подвижна работна площадка /BOBCAT/ 2

Максимално допустимите газения на корабните места са обект на промяна без предупреждение!
Експлоатационни ограничения:
Допустим свободен борд от морското равнище до горния ръб на комингса -16 м