Пристанище Бургас е сертифицирано по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).
Документи за съответствие

Пристанище Бургас оперира при НИВО НА СИГУРНОСТ – 1
Пристанище Бургас ID No – 20826 UN-Locator – BGBOJ
     

 

На вниманието на контрагентите на “Пристанище Бургас”- ЕАД
С оглед изпълнение на изискванията на ISPS Code и в съответствие с Глава ХІ-2/9 от SOLAS, към изпращаната предварителна информация за съгласуване на предстоящи посещения на кораби в Пристанище Бургас е необходимо да бъдат включвани и следните данни:

 

ISPS CODE – SHIP PRE-ARRIVAL INFORMATION (FORM)

Бърз контакт с Офицера по сигурността на “Пристанище Бургас”-ЕАД:

ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
Пощенски Адрес: “ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС”- ЕАД
Бул. “Княз Александър Батенберг” №1
Град Бургас, 8000
Република България
Web site: http://port-burgas.bg
Телефон: 056/ 822 444 от 08.15ч. до 17.00ч.
Телефон/Факс: 056/ 822 446 от 08.15ч. до 17.00ч.
Факс: 056/ 822 156
E-mail: [email protected]
Телефон: 0887504877; 0885421041; 056822280 
/ Оперативен дежурен /