Международен морски форум „Синьото бъдеще - наша отговорност” - 25.06.2021 от 9:00 часа до 15:00 часа