Бургас домакинства техническа среща по Проект: Плаване през Черно море - 30.11.2019

На 30 ноември 2019 г. в гр.Бургас се проведе Четвърта техническа среща по проект „Плаване през Черно море”. Домакин на срещата беше Клуб за спортен риболов „Гларус – Бургас”, със съдействието на „Пристанище Бургас” ЕАД. Проект „Плаване през Черно море“  е насочен към преодоляване на съществуващите пречки за туристическите потоци между черноморските пристанища и пристанищата на Северно Егейско море и се финансира чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Водещ партньор е Пристанищната администрация на Александруполис, партньори по проекта са Клуб за спортен риболов „Гларус – Бургас” и Международния  център за социални и икономически изследвания – Грузия, като „Пристанище Бургас” е заинтересована страна по проекта.

На срещата, партньорите обсъдиха развитието на проекта по отношение на изпълнение на проектните дейности и бъдещите  стъпки, които трябва да бъдат предприети.

С интерес се прие информацията за прогреса на доставката на екологичния хидробус, който ще плава от Пристанище Бургас до акваторията на старинен Созопол, остров Свети Иван и до  гр. Несебър.

Водещият партньор представи на срещата информация за маршрутите по море до остров Самотраки и остров Тасос.

По време на обсъжданията стана ясно, че пред финализиране е и Общото ръководство за собствениците на плавателни средства, които искат да пътуват между черноморските пристанища и северните Егейски пристанища, обхванати от проекта.

Ръководството ще предоставя информация за условията и изискванията за приставане на туристически плавателни средства в тези пристанища, данни за контакт с пристанищните власти и друга полезна информация за  медицински грижи, хранителни магазини, възможности за зареждане с гориво и други.

Гостите от Александруполис посетиха Пристанище Бургас и останаха впечатлени от развитието в Зоната за обществен достъп.