Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ ЕАД организира курс за придобиване на правоспособност

Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ЕАД организира курс за придобиване на правоспособност:

„Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита „ II степен / кранове с товароподемност до 16 тона/

Изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност: навършили 18 год., начален етап на основно образование, физически и психически здрави и  правоспособност за управление на моторно превозно средство.

            Цената на курса е 200 лв.

            Tелефон за връзка- 056 82 22 00 и 0888 80 81 45 – Снежана Димова