Карти показват геополитическото значение на Бургаското пристанище - 13.10.2020

Изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов получи карта на Македония и Одринския вилает от 1902 г., показваща изключителното значение на черноморското пристанище за Балканите и Средиземноморието. Дарението беше връчено от президента на Международния културен център ГЕОПАН д-р Стефан Пейков и е от името на проф. Иван Гаврилов и народния представител инж. Петър Кънев. Поводът е помощта на пристанището при реализирането на проекта „Картографският образ на Странджанския край през вековете” в памет на героите от Илинденско-Преображенското въстание и откриването на постоянна картографска експозиция в местността Петрова нива.

 

Картата на Македония и Одринския вилает от 1902 г. представлява дигитална възстановка в мащаб 1:500 000, като на нея са запазени сведения за селищната мрежа и българските имена на изчезнали села в Македония, Тракия и Странджанското крайбрежие, съществували преди да настъпят големите принудителни изселвания след Илинденско-Преображенското въстание (1903) и войните в началото на XX век (1912-1918). Оригиналът (под формата на отделни фрагменти) се съхранява в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София.

 

Със средства дарени от „Пристанище Бургас” ЕАД за експозицията на Петрова нива беше изработено високотехнологично копие на друг важен картографски документ - „Руска верстова карта на Бургас и залива, Странджа и района на Петрова нива” от края на XIX век. Средствата за изработването й бяха осигурени по повод 117 години от Илинденско-Преображенското въстание и откриването на Пристанище – Бургас (1903-2020). Експонираната карта показва геополитическото значение на откритото през 1903 г. бургаско пристанище и значението му за планината, която започва от Форос, за да завърши при Тракийския Босфор.