Клиентите поставят оценка отличен на услугите, предоставяни от Пристанище Бургас ЕАД- 28.09.2020

          Най-високата оценка „отличен” по отношение на предоставяните претоварни услуги, поставят клиентите на „Пристанище Бургас” ЕАД. Оценката е по отношение на качеството, бързината и внимателното обработване на товарите им. При предоставянето на услугите, свързани със съхранение и експедиция /качество, сигурност на товара и професионализъм на персонала/ контрагентите на дружеството също са поставили най-високата оценка, а срочността на експедицията е оценена на „добра”. Изводът е в резултат на изследване с клиентски карти сред потребителите на пристанищни услуги в държавното дружество. Резултатите и анализът от анкетата бяха съобщени по време на ежегодния преглед на ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД.

 

          60% от участниците в анкетата са на мнение, че в сравнение с други пристанища в България и чужбина цените за основните услуги на „Пристанище Бургас” ЕАД са приблизително еднакви, 20% са заявили, че цените са по-ниски, а 20% са ги определили като по-високи. Клиентите определят ключовите критерии, които влияят върху избора на пристанищен оператор за извършване на пристанищни услуги, както следват: гъвкава ценова политика - 31%; професионализъм на административния персонал - 28%; професионализъм на работниците - 23%; цени и ценови условия - 18%. На въпрос „Как бихте оценили комплексно удовлетвореността си от работата с нас?” 67% от клиентите оценяват дейността на оператора като отлична, а 33% като много добра.

 

          Обобщеният анализ показва, че е необходимо да се работи още за подобряване на удовлетвореността на клиентите в частта складова дейност и техника.

 

          „Радващо е, че от началото на годината няма увредена стока или товар на клиент, няма забавена обработка или непроизводителен престой, поради технически или технологични причини”, посочи изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов. От приоритетно значение в кризисните епидемиологични месеци март – май и настоящата извънредна обстановка е създаването и поддържането на условия за здравословен и безопасен труд при разписани ясни протоколи и правила. Това е допълнителна гаранция за товародателите, които постепенно възстановяват традиционните си месечни нива на товарооборот, допълни Димов.

 

          За увеличаване на ефективността в основната и спомагателните дейности, при запазени нива на заетост, основен фактор за влияние е професионалното обучение  и допълнителните квалификации. В условия на неблагоприятстващото въздействие на COVID_19 и при строги мерки за безопасност Центърът за обучение към „Пристанище Бургас“ ЕАД успя да повиши знанията и уменията на 61 лица, половината от които са заети в дружеството.

 

          За първите дни на месец октомври са планирани външни одити по ресертифициране на стандарт ISO 9001:2015 и въвеждането на нов стандарт ISO 45001:2018, касаещи системите за управление на качеството и за здравословни и безопасни условия на труд.