ОБЯВА

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на горива-Автомобилен бензин А-95 BIO 3%”.

Срок за закупуване на документация за участие – до 19.12.2013г. включително. Срок за подаване на оферти-до 20.12.2013г.

За контакти: тел. 0885515933-Иван Дерменджиев - по технически въпроси, 822014 - М.Мутафян- по юридически въпроси.

Цена на документацията -10лв без ДДС.