ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги” - 31.01.2024

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29, ал.3 и Приложение №1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”.

Видове застраховки: Раздел А. Застраховка „Индустриален пожар”; Раздел Б. Застраховка „Обща гражданска отговорност” на „Пристанище Бургас” ЕАД за щети на трети лица; Раздел В. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства; Раздел Г. Рискова застраховка „Живот”; Раздел Д. Задължителна застраховка „Трудова злополука”, съгласно изискванията на Нарадбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до 14.02.2024г. включително.

Срок за подаване на офертите до 15.02.2024г. включително.

Цена на документацията -50 лв. без ДДС.

Повече информация може да откриете в прикачения файл ТУК.