Първият секретар по икономически и търговски въпроси към посолството на Гърция в София посети Пристанище Бургас - 29.06.2021

В  „Пристанище Бургас” ЕАД се проведе работна среща между изпълнителния директор Диян Димов и Димитриос Маос, първи секретар по икономически и търговски въпроси към посолството на Гърция в град София. Целта на срещата беше запознаване на гръцкия дипломат с формите на  сътрудничество между българските и гръцките пристанища, както и пътища за разширяване на формите за взаимодействие.

Стойчо Димов, ръководител звено „Маркетинг, СУК и Евроинтеграция” представи дейността на държавното дружество и запозна госта със спецификите на пристанищен регион Бургас.

Акцент по време на разговорите бяха добрите работни взаимоотношения между пристанищата Алекснадруполис и Бургас. На 6-ти декември 2016 г. в Бургас беше подписано споразумение за сътрудничество между изпълнителните директори на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов и на пристанище ”Александруполис Порт Ауторити” SA Христос Дукас, което даде възможност за бъдещи преговори за кандидатстване за финансиране по европейски програми. В резултат на това сътрудничество бе реализиран международният проект „Плаване през Черно море” финансиран по ОП „Черноморски басейн 2014-2020”. Проектът се изпълни в партньорство между пристанище ”Александруполис Порт Ауторити” SA, СНЦ „Гларус - Бургас” и Международния център за социални и икономически изследвания – Грузия със заинтересована страна „Пристанище Бургас” ЕАД. Българската отговорност по проекта беше проектирането и строителството на първият у нас хибриден екокатамаран - „МАВИ”.

Успешното изпълнение на проекта, гарантира последващо съвместно кандидатстване и участие в стартиращата през 2021 година надграждаща регионална европрограма NEXT Black Sea Basin 2021-2027/Черноморски басейн/.

В края на срещата г-н Димитриос Маос разгледа и се запозна с уникалните характеристики на хибридния екокатамаран „МАВИ” в пристанище Бургас.