Пристанищата в Марсилия и Бургас ще си сътрудничат

Меморандум за сътрудничество беше подписан от ръководителите на „Пристанище Бургас” ЕАД и „Пристанище Марсилия-Фос”. Подписи под документа положиха изпълнителният директор на бургаското пристанище Диян Димов и президентът на пристанището в Марсилия Кристине Кабо Уерел. Меморандумът беше сключен по време на първия Средиземноморски пристанищен форум (Med Ports Forum 2016), който се проведе в Марсилия, Франция в периода 29-30 ноември. Основните теми заложени в документа са подобряване ефективността на пасажерската и товаро-разтоварна дейност на базата на обмяна на добри практики, обучение на персонал, мониторинг и контрол на сигурността, развитие на бъдещи общи европейски проекти. Промотиране на районите на Средиземно и Черно море на международния круизен пазар е друга от целите на новото сътрудничество. Основен фактор допринесъл за реализирането на двустранната инициатива е ролята на марсилските пристанищни власти в проектирането и изграждането на порт Бургас в края на 19 век. Под ръководството и прякото участие на инж. Адолф Герар (Жерар), главен инженер и директор на пристанище Марсилия в периода 1895-1897 г. пристанище Бургас изгражда своя съвременен облик и пристанищна инфраструктура – източния вълнолом, 600 метра кейов фронт с тил, закрити складове – магазии. Реновираната „Магазия-1” със съхранената над 100 годишна подпокривна нитована конструкция „Айфел”, френските фарове в порта и марсилския камък по челния кейов фронт на трето и четвърто корабни места са действащите обекти, които сближават двата порта.

Инициативата за провеждането на Med Ports Forum е на най-големите пристанища в Средиземно море – Марсилия, Барселона и Геноа. Домакинът порт Марсилия е най-голямото френско пристанище с годишен товарооборот от почти 100 милиона тона товари и 2 милиона обслужени туристи от пасажерски кораби. В събитието участваха над 80 представители на Европейско-Средиземноморски пристанища, експерти и заинтересовани страни в сектора на морския транспорт. Бургаското пристанище участва във форума по специална покана на ръководството на пристанището в Марсилия и беше единственият участник извън региона на Средиземно море.

Средиземноморският пристанищен форум преследва две основни цели. Първата е сътрудничество и бизнес – развитие на региона, основано на максимата, че успеха на едни зависи и от успеха на другите. Втората цел – използване на форума за платформа на обмен на идеи за ефективна морско-пристанищна логистиката.

Темите: Морска стратегия в Средиземноморието; Сигурност и околна среда; Обучение и Морско образование; Морски магистрали бяха обект на професионалната и експертна дискусия, в която активно участие взеха и представителите на порт Бургас. Изпълнителният директор Диян Димов и Стойчо Димов, ръководител „Маркетинг и европейско сътрудничество”, представиха добрите практики в пристанище Бургас по повишаване квалификацията на персонала и обучението на млади специалисти и стажанти по европейско финансираните програми за заетост. Участието на големите „играчи” в морския превоз и опериране – „GRIMALDI Lines”, DFDS, „Kuehne + Nagel”, CMA CGM’s създаде условия за обективен дебат по предизвикателствата пред пристанищата по въпросите за ефекта от увеличаване на морските линии на по-къси или по-дълги разстояния, адаптирането на морската търговия към продължителния свръх капацитет от корабен тонаж; алтернативност и предпочитан вариант „порт до порт” или „врата до врата”.

За бургаския държавен пристанищен оператор участието във форума и подписването на важния Меморандум откриват нови възможности за пряк обмен на професионална информация и експертиза, обучение на специалисти и работници по програмите на пристанище Марсилия, реализиране на съвместни културно-исторически инициативи, като част от круизното-туристическо направление, участие в допустими проекти по програмите на Европейския съюз.

Първата инициатива между двата порта ще бъде изработването от марсилски камък на символичен паметен знак за запазената и съхранена „Магазия 1”, който официално да бъде открит от представителите на марсилския порт в Бургас.