Пристанище Бургас ЕАД с национално отличие за безопасност и здраве при работа - 12.03.2021

„Пристанище Бургас” ЕАД се класира сред трите най-добри предприятия при раздаването на „Годишните национални награди за безопасност и здраве при работа” 2020, в категорията средни предприятия с до 250 заети лица. Спечелилите признанието на специалистите в тази категория са „Енерго-Про България” ЕАД и „Златна Панега Цимент” АД.

Конкурсът се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” с подкрепата на Главна инспекция по труда. За единадесета поредна година българските предприятия имаха възможността да покажат и споделят своите добри практики в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а най-добрите да получат заслужено признание.

Основният показател при оценяването на победителите бяха добрите практики, които предприятията са наложили в борба с COVID 19, защото пандемията промени личния и професионалния живот на хората през изминалата една година. Специално внимание бе обърнато на иновативните стратегии и проекти, които кандидатите са внедрили в процеса на работа в извънредната ситуация.

Още в първите дни на извънредната ситуация ръководството на бургаското пристанище предприе стриктни мерки по опазване здравето и живота на работещите в дружеството. Създаден беше щаб за предприемане на мерки и последващ контрол, против разпространението на COVID 19. Приет е алгоритъм за дезинфекционни мероприятия, монтирани са сензорни дозатори за дезинфекция на ръце, предпазни прегради, дистрибутирани са информационни брошури против разпространението на COVID 19. На служителите и работниците периодично се предоставят лични предпазни средства и дезинфектанти – маски, гел за ръце, ръкавици, очила, защитни костюми, калцуни. Разработен е план за действие при констатиране на лице с проявени симптоми на заболяване. Eжедневно при влизане в административните сгради на лицата се измерва телесната температура, предприети са действия за ежедневна дезинфекция по график, въведено е гъвкаво работно време, преимуществено осъществяване на електронна комуникация между служителите и с клиенти. Изготвена е Оценка на професионалния риск в пристанището, с обект „Биологичен агент Коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяването COVID 19”. Издадена е Инструкция за обработка на кораби, пристигащи от рискови страни със създадена епидемична обстановка. Ежедневно се следи за промяна в държавните нормативни актове, касаещи епидемичната обстановка, като стриктно и своевременно се актуализират вътрешните актове и правила съобразно тях. Ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД подкрепи и местната власт с дарения, част от които бяха насочени към медицински заведения и нуждаещи се. Радващо е, че тези усилия са забелязани и оценени и в национален мащаб.

Церемонията по връчването на „Годишните национални награди за безопасност и здраве при работа” 2020 се проведе в Пловдив и беше открита от Люпчо Кочовски, управител на Фондация „Център по безопасност и здраве при работа“. Подкрепа и уважение засвидетелстваха представители на държавните институции, работодателските и синдикалните организации, работещи в сферата за подобряване безопасните и здравословни условия на труд, предприятия от страната, както и специалисти по безопасност и здраве при работа. Сред присъстващите на тържеството бяха още: Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”; Александър Загоров , конфедерален секретар на КТ „Подкрепа” и инж. Слави Пачалов, заместник-министър на здравеопазването.