Пристанище Бургас в помощ на общественозначими културни проекти - 23.03.2021

Сдружение „Общество за духовни изяви" - Бургас ще отбележи 20 години от своето сътворение с концерт, филм, печатни издания и откриване на паметника на художника Петко Задгорски. Концертът, а също и филмът, които се подготвят, са в чест на 85 години от рождението на композитора Кирил Дончев /почетен гражданин на Бургас/ и 60-годишната му музикална творческа дейност.

Проектът на тема „Музикален Бургас“ е съфинансиран от Община Бургас чрез програмата за подкрепа на културни инициативи. Той се осъществява в партньорство с Държавен куклен театър, Държавен архив, Регионална библиотека „П. Яворов“, Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. П. Владигеров“ - Бургас.

Първият спонсор, подкрепил мащабната инициатива, е Пристанище Бургас. Портът е един от основните дарители и за изграждане на паметника на Петко Задгорски в Морската градина на Бургас. Паметникът е завършен и предстои неговото позициониране по проект, одобрен от Министерство на културата. Автор и изпълнител на бюст-паметника е скулпторът Руси Костадинов.

Гражданско Сдружение „Общество за духовни изяви” - Бургас е регистрирано преди 20 години и в него членуват десетки поети, писатели, музиканти, художници и други творчески личности от духовната сфера. Със своята творческа и благотворителна дейност те са подпомагали редица инициативи, свързани със запазване на историческата и културна памет на града. Едни от проявите му са – издирване на архиви и спомени на стари бургазлии; оформяне на лични фондове на значими за културата и историята на Бургас творци; издирване и издаване на архива и изграждане на скулптура на Петко Благоев-Пандира; издирване архива на Бащата на музиката в Бургас – композитора Георги Шагунов, разписване и разучаване на несвирени негови музикални произведения и организирането на концерт в негова памет под диригентството на маестро Кирил Дончев, а също и записването им на CD; възстановяване на Гергьовденско шествие в Бургас, заедно с ловците и риболовците /провеждано по инициатива на Георги Шагунов през миналия век/; създаване на Къща на музиката в Бургас, за което правителството вече предостави на Община Бургас сградата, в която 50 години е живял капелмайсторът на 24 Черноморски пехотен полк Георги Шагунов.