Разписани са мерките с цел ограничение на разпространение на 2019-nCov в Пристанище Бургас ЕАД - 16.02.2020

Със заповед на изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД от началото на февруари са разписани мерките, които целят ограничение на разпространението на заразата от коронавирус 2019-nCov. Предприетите мерки съответстват на указанията на Главния държавен здравен инспектор, изпратени до държавния оператор на 10.02.2020 г.

Указани са стъпките, които се предприемат при обработка на корабите в пристанището. Въз основа на получена информация от Националната информационна система за електронен документооборот на корабите, дежурният инспектор от граничния здравен контрол, съгласувано с ръководството на РЗИ извършва оценка на риска и взема решение за провеждане на физическа проверка или освобождаване на кораба по документи.

При случай на съмнение за 2019-nCov органите на граничния здравен контрол, предприемат мерки за транспортиране и хоспитализация на заболялото лице, при спазване на дейностите за превенция и контрол на инфекциите. Всички контактни лица на кораба остават под карантина на плавателния съд. Забранява се достъпът на външни лица до кораба. Товаро-разтоварните дейности по възможност се извършват без пряк контакт между екипажа и външните лица, а при невъзможност се ползват лични предпазни средства и защитно облекло.

При физическа проверка на кораб, пътуващ от област с установено предаване на новия коронавирус дежурният инспектор от РЗИ се качва пръв на кораба, преди всички останали длъжностни лица /митнически и гранични контроли и др./, като при необходимост проверката се извършва съвместно с граничен полицейски инспектор. Задължително се ползват лични предпазни средства. При инспекцията се извършва термометриране на екипажа и пътниците. Дирекция „Експлоатация” в Пристанище Бургас ЕАД поддържа постоянна връзка с ИА „Морска администрация” във връзка с координация на дейностите по предпазване на работниците и служителите от пристанището при извършване на товаро-разтоварни дейности на борда на чужди плавателни съдове.

На територията на пристанището не се допускат болни с признаци на остри вирусни инфекции. Ръководителите на звена ежедневно следят за болни служители, които се насочват за посещение при личния лекар при симптоми на остри вирусни инфекции. Сред работниците и служителите в порта е разпространена информация с основните въпроси и препоръки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията относно естеството, разпространението и начините на предпазване от новия коронавирус. При извършването на начален инструктаж на външни посетители те се запознават с тази информация. Ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД е осигурило санитарни маски и защитните средства за защита от вирусни инфекции, които да се ползват в трудовия процес.