ОБЯВА за  обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

ОБЯВА за обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП- публично състезание  с предмет “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти,и...