ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД” - 05.04.2024

ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, находящи се на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД” - 05.04.2024

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /ча...

ОБЯВА за  обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

ОБЯВА за обществена поръчка за извършване на денонощна въоръжена физическа охрана - 28.02.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД обявява обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП- публично състезание  с предмет “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти,и...