ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1” - 22.05.2023

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сграда „МАГАЗИЯ 1” - 22.05.2023

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-67/10.03.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - 07.11.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - 07.11.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 28.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 28.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обект, части от обекти - публи...