ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 30.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 28.09.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси - 28.09.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси, части от обекти - публична държавна собст...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обект, части от обекти - публи...

ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас /Работническо общежитие/ - 23.11.2021

ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас /Работническо общежитие/ - 23.11.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 16.11.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 16.11.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение ПД-114/31.05.2021 г. на Министъра на тран...