ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ - 03.09.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ - 03.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем открита площ от 125 кв.м. - публична държавна собственост, предоставен за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти в гр. Созопол - 03.09.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти в гр. Созопол - 03.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание Раздел 5 от Парвилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Протоколно решение № ПД-194/26.07.2021 н...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - 30.07.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - 30.07.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда пу...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се  в гр. Несебър - 07.07.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се  в гр. Несебър - 07.07.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение № ПД-41/24.02.2020 г. и ПД -196/08.10.202...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ с търговско предназначение за разполагане на преместваем обект - 06.07.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ с търговско предназначение за разполагане на преместваем обект - 06.07.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-116/31.05.2021 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...