ОБЯВА за търг за отдаване под наем за срок от 6 години за сезонно ползване на недвижим имот - 27.07.2020

ОБЯВА за търг за отдаване под наем за срок от 6 години за сезонно ползване на недвижим имот - 27.07.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-68/03.04.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 20.07.2020

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции - 20.07.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на като скрап на технологичен отпадък - 10.07.2020

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на като скрап на технологичен отпадък - 10.07.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...