ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, представляващ Многофамилна жилищна сграда/Работническо общежитие/ - 15.08.2023

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, представляващ Многофамилна жилищна сграда/Работническо общежитие/ - 15.08.2023

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а - 15.08.2023

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а - 15.08.2023

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение № ПД-52/24.03.2023 г. на Министъра на тра...

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас - 20.06.2023

ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас - 20.06.2023

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър - 19.06.2023

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър - 19.06.2023

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение № ПД-53/24.03.2023 г. на Министъра на тра...