ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3 - 04.06.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3 - 04.06.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда пу...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски - 02.04.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски - 02.04.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда пу...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба  като скрап на бракувани ДМА с приблизително тегло 52 тона -  29.03.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба  като скрап на бракувани ДМА с приблизително тегло 52 тона - 29.03.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 17.03.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 17.03.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение № ПД-41/24.02.2020 г. и ПД -196/08.10.202...