ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас /Работническо общежитие/ - 23.11.2021

ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас /Работническо общежитие/ - 23.11.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 16.11.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в гр. Несебър - 16.11.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение ПД-114/31.05.2021 г. на Министъра на тран...

ОБЯВА за Покана до потенциални кандидати  за предоставяне на оферта за доставка на осветителни тела  - 04.11.2021

ОБЯВА за Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на осветителни тела - 04.11.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на осветителни тела по приложена към настоящата обява спецификация. Офертата може да ни предоставите ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /Работническо общежитие/ - 05.10.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /Работническо общежитие/ - 05.10.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и ...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за офиси - 01.10.2021

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за офиси - 01.10.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за офиси,  находящи се в „Пристанище Бургас”ЕАД на ет.2 в Магазия №6 с идентификатор 07079.618...

ОБЯВА  за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се  в гр.Несебър - 30.09.2021

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се  в гр.Несебър - 30.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение ПД-114/31.05.2021 г. на Министъра на тран...